Doldurulan başvuru formunun ve belgelerin teslim edilmesinin ardından ilk olarak komisyon, ön inceleme aşamasını başlatacaktır. Bu aşamada başvurular, aranan şartlara uygunluk açısından ön incelemeye tabi tutulacaktır. Ön inceleme, Başkan tarafından raportör sıfatıyla görevlendirilen personelce yapılacaktır.

Yapılan başvurular reddedilebilir Ön inceleme sonucunu aşağıda belirtilen durumlardan birinin varlığı durumunda başvuru komisyonca reddedilebilecek:

  • Yapılan başvuru Komisyonun görev alanına girmiyorsa.
  • Başvuru süresi içinde yapılmamışsa.
  • Başvuru yazılı şekilde, şahsen veya kanuni temsilci ya da vekil aracılığıyla yapılmamışsa
  • Başvuru kurum veya kuruluşları kanunen temsile yetkili olanlar haricinde üyelik veya diğer sebeplerle yapılmışsa.
  • Başvurucunun hukuki yararının bulunmaması.
  • Başvurunun olağanüstü hal döneminde yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan tesis edilmeyen işlemler hakkında olması.
  • Başvurunun olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilgili kişinin silah ruhsatlarının alınması, pasaportunun iptal edilmesi, kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler hakkında olması.
  • Başvuru kapsamının kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında olması.
  • Başvurunun aranılan diğer şartlara uygun olarak yapılmaması.

Komisyon toplantısında işler, gündemdeki sıraya göre incelenecek. Toplantı ve karar yeter sayısı dört olarak tanımlandı. Başkan, toplantının bir düzen ve disiplin içinde yürütülerek sonuçlandırılmasını sağlayacak ve bunun için gerekli tedbirleri alacaktır. Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verecektir. Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapacak. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz