OHAL Komisyonlarına itirazen başvuru da bulunacak kişilerin önceden belirlenen belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

A) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:

 • Gerçek kişiler için başvuru formu,
 • Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği,
 • Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya
 • Noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti,
 • Başvuru formunda, varsa daha önce adli mercilere veya idari makamlara yapılan başka başvurular da belirtilir,
 • Beyan dilekçesinin 10 (on) sayfayı geçmesi hâlinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekir.

B) Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:

 • Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu,
 • Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti,
 • Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti,
 • Başvuru formunda, varsa daha önce adli mercilere veya idari makamlara yapılan başka başvurular da belirtilir,
 • Beyan dilekçesinin 10 (on) sayfayı geçmesi hâlinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekir.
 • Başvuru formundaki “Başvurucunun Dilekçesi” bölümüne yazılan beyanlar, okunaklı ve başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içerir şekilde hazırlanacak. Forma yazılan beyanların on sayfayı geçmesi halinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekecektir.

Başvuru formlarının ve gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde doldurulması başvuruyu alan valilik veya kurum tarafından kontrol edilecektir. Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verecektir. Eksikliğin giderilmesinden sonra ilgili belgeler Komisyona gönderilecektir.

Başvurana, başvurunun kayda alındığını gösteren alındı belgesi verilecektir.

BAŞVURU VE BELGELERDE EKSİKLİK BULUNMASI HALİNDE VERİLECEK SÜRE NEDİR?

Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya 15 GÜNLÜK KESİN SÜRE verir. Başvurular, Komisyona gönderildikten sonra eksikliğin tespit edilmesi halinde Komisyonun bildirimi üzerine ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya 15 GÜNLÜK KESİN SÜRE verir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz