Kimler Başvuru Yapabilecek

  • KHK’ler ile kamu görevinden, meslekten veya görev yaptıkları teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenler,
  • Öğrencilikle ilişikleri kesilenler,
  • Kapatılan vakıflar, dernekler, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanalları gibi kurum veya kuruluşlar,
  • KHK ile rütbeleri geri alınan emekli TSK ve Emniyet personeli,

(NOT: Başvuru yapacak kişilerin, OHAL KHK düzenlemelerinden doğrudan etkilenmiş olması gerekir, araya yargı yolu açık başka bir idari işlem girmişse ve kişilerin hukuki statülerindeki etkilenme bu yargısal işlemden kaynaklanmışsa bu kişiler OHAL Komisyonuna başvuramazlar. Bu kişiler idari işleme karşı doğrudan doğruya dava açmalıdır.)

667 sayılı KHK’nin 3. maddesi uyarınca meslekten çıkarılan, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay daire başkanı ve üyeleri, Danıştay daire başkanı ve üyeleri, Sayıştay meslek mensupları ile hâkim ve savcılar için 685 sayılı KHK’ da, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’a dava açabileceği düzenlendiğinden bu kişiler için ayrıca Komisyona başvuru imkânı bulunmamaktadır.

BAŞVURU YAPMA HAKKI BULUNMAYANLAR KİMLERDİR?

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE HAKLARINDA DOĞRUDAN İŞLEM YAPILMAYAN KİŞİ YA DA KURUMLAR, KOMİSYON BAŞVURUSU YAPAMAZ.

  • Özellikle 667 sayılı KHK gerekçe gösterilerek BAKANLIKLAR, İDARELER VE VALİLİKLER tarafından alınan kararla ihraç edilenler, mallarına el konulanlar, yaptırıma maruz kalanlar, komisyon başvuru kapsamı dışındadırlar. Bunlarla ilgili idari bir işlem tesis edildiği için doğrudan idare mahkemesine başvuru imkanı bulunmaktadır.
  • Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen TUTUKLAMA, GÖZALTI, YAKALAMA, ARAMA, KAYYIM ATAMA gibi kararlar ve koruma tedbirleri ilgili olarak komisyon başvurusu yapılamaz.
  • Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından verilen MAHKUMİYET, TUTUKLAMA, TUTUKLULUĞUN DEVAMI kararlarına karşı da komisyon başvurusu yapılamaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz